Cartel anunciador da obra de teatro OS SUICIDAS. Versión libre de textos de Manuel Rivas, Suso de Toro, Manuel Lourenzo e Jacobo Paz, e dirixida por Anxo Lourido.

Os suicidas. Cartel para a Aula de teatro de Pontevedra