Revista-Catálogo para 'Soutelana Ferretería'

Recoller as novidades e ofertas do seu amplo catálogo de produtos para o campo o xardín e o mundo forestal, era a principal función desta revista editada por Soutelana Ferretería.

Revista 2016 Grupo Soutelana