Revista catálogo para o grupo Soutelana

Publicación editada para participar na 'SEMANA VERDE DE GALICIA' en Silleda, que recolle un resume da amplia gama de produtos cos que se presentan a esta feira.

Revista Soutelana para a Semana Verde de Galicia