Boa Mel 'Un proxecto 360º'

Boa mel a marca nacida na Boa vila. Un proxecto 360º no que se tivo que deseñar desde etiquetas para a súa propia produción de mel, polen e outros derivados da apicultura, ata o exterior e interior da tenda física, así como tamén unha web con tenda online, boamel.es

Etiquetas miel Boa mel
Etiqueta miel de flores Boa mel
Etiqueta miel de bosque Boa mel
Web Tienda online Boa mel
Tienda física Boa mel
Tienda física Boa mel